ÜRÜNLER

 

NG 200

İzolteks NG 200 yangına dayanıklı buhar dengeleyici membranlar, havalandırmalı cepheler de yerini almaktadır.

Buhar dengeleyici membranlar, havalandırmalı cephelerin yer aldığı binaların ısı yalıtımında önemli bir öğedir. Membranlar olmadan evlerin enerji tasarrufu devamlı olarak azalacaktır.

Binanın, duvardan %40’ı aşan bir oranda ısı yitimine uğradığı bilinmektedir. Membranlar, duvarın hava geçirgenliğini sınırlaması yoluyla ısı kaybını azaltmaktadır.

Rüzgar önleyici membranın yokluğunda taş yününün ısı yalıtım gücü, dört kat kadar zayıflamaktadır. Isıl görüntü tekniği ile yapılan saptamaya göre, membran yokluğunda taş yündeki bozulma, çok kısa sürelerde meydana gelmektedir.

İzolteks NG 200 yangına dayanıklı nefes alabilen membran, yalıtıcının ömrünü uzatmakta, taş yünün ısı yalıtım niteliğini korumaktadır.

 

HAVALANDIRMALI CEPHELERDE  İZOLTEKS NG 200  YANGINA DAYANIKLI BUHAR DENGELEYİCİ MEMBRANLARIN AVANTAJLARI

Cephe sisteminde en yetkin yangın güvenliği:

 • Taş yününü yanıcı bir inşaat membranı ile kaplamak bütünü ile yangından koruyucu bir cephe sistemi oluşturmaz. İzolteks NG 200 yangına dayanıklı buhar dengeleyici membran bu zıtlığı tamamen ortadan kaldırmaktadır.
 • Bu haliyle cephe sistemi, tümüyle yanmaz malzemeden oluşmakta ve böylece inşaat teknolojisi yönünden İnşaat Standartları ve Kurallarının tümüyle yerine getirilmesine fırsat tanımaktadır.


Soğuk kaynak çıkışlı kıvılcımla yapının alev almasının tehlikeleri ortadan kaldırılmıştır:

 • İzolteks NG 200  yanmaya dirençli buhar dengeleyici membranın uygulanması, yalnızca inşaat işlerinin yürütülmesinde değil, kompozit malzemelerle kaplamanın da içinde bulunduğu, değişik türdeki kaplamaların yer aldığı havalandırmalı cephelerin duvarların yapım döneminde de, öngörülmeyen yangın kaynaklarından doğabilecek inşaat zararı ve çöküşle ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmaktadır.


  Montaj ve kullanımındaki yüksek ekonomik tasarruf:

 • Yüksek dayanımlı cam yünle İzolteks NG 200 membranı hazırlanmakta ve montaj sürecinde, güneş ve rüzgarın uzun süren etkisi altında  zarar görmez.
 • Genel giderleri düşüren ve havalandırmalı cepheler de nefes alma niteliğini arttıran yangın önleyici kesitlendirmelerin oluşturulmasına gerek duyulmaz.

Isı yalıtım malzemesinin yanlış montajından kaynaklanabilecek ısı yitimi tehlikesinin düşürülmesi:

 • Taş yününü (ısı yalıtım katmanı) aralarda boşluk bırakmayacak şekilde yerleştirmek ve düzenlenmesi sırasında da zarar vermemek çok zordur. İzolteks NG 200 bu boşlukları ve zararları kapatır.

Cepheye kaplamanın yapılması öncesinde ısı yalıtımının geçici olarak korunması:

 • Bazıları, atmosferin etkilerinden taş yününün korunması amacıyla, ısı yalıtımının hava almasını önlemesi bakımından gerçekten tasarrufunu sağlamak üzere, ısı yalıtımının geçici bir plakla korunmasını öğütlemektedirler. İzolteks NG 200 ile cephenin geçici olarak korunması, aslında sürekli niteliktedir.


Taş yünün sınırsız doğası, yangına karşı yüksek bir dayanıklılık sağlamaktadır:

 • İzolteks NG 200 cam elyaf esaslı olup yanmayı desteklemez, yangını genişletmez ve yangın sürecinde zehirli maddeler saçmaz.


Yüksek sıcaklıklarda açığa çıkan ısı, benzerlerine göre 100 kat daha düşüktür:

 • Yangın sırasında İzolteks NG 200,  ısının açığa çıkmasına olan katkısı, ancak çok duyarlı aygıtlarda söz konusu olabilir: Polietilen ya da başka türden organik malzemelere dayanarak, benzeri bir gösterge 24 MJ/m2’den daha düşük olmadığı durumlarda, (bu katkı) en fazla 0,26 MJ/m2’dir.


İzolteks NG 200 yangın güvenliği:

 • Yüksek binalar için en etkin yangın güvenliği sğlamaktadır, uygulanması ile birlikte, insanların yaşamına yönelik tehdit ve yangının genişlemesi ve yangınla yapının zarar görmesinin tehlikeleri azaltılır.


Isı yalıtım katmanının zarar görmesi tehlikesinin azaltılması:

 • İzolteks NG 200, cephe membranı, yalıtım malzemesinin uygulanması sürecinde yapılan işlerin niteliğinde bir düşüş ya da ödün verme yoluna gitmeksizin, yılın herhangi bir döneminde inşaat çalışmalarının yürütülmesini sağlar;
 • Aşırı düşük sıcaklıklarda uzun bir ömür, morötesi ışımaya karşı yüksek bir dayanıklılık, donmaya karşı dayanıklılık ve esneklik sergileyen İzolteks NG 200, her türlü iklim koşulunda taş yününü koruma gücüne sahiptir.


İzolteks NG 200 uzun ömürlülüğü:

 • Mor ötesi ışınların doğrudan etkisi altındaki ömrü en azından 100 yıldır ve bu amaçlarla uygulaması önerilen organik polimerlerden yapılma malzemelerin en az 1 yıllık benzeri bir göstergesi bulunmaktadır.


İzolteks NG 200  dayanıklılığı:

 • Bilinen başka malzemelere göre dayanıklılığı birkaç katına ulaşmaktadır.


İzolteks NG 200  yıpranmaya karşı dirençliliği:

 • Tüm niteliklerinin başlangıçtaki düzey de korunmasını sağlar.


İzolteks NG 200  membranın yangına karşı gerçekleştirilen başkaca uygulamaları:

 • Yangın önleyici perde ve ekran olarak;
 • Yangına karşı ve dumandan koruyucu kuşak olarak.
ADRES:1
117997 Moscow Russia Nakhimovskiy Prosp. 32 Office 823
ADRES:2
Köseköy Mahallesi,Yılmaz Sokak No:15, Kartepe - 41250 KOCAELİ/ TÜRKİYE
İLETİŞİM
Mail :
info@petroblack.com
Telefon :
+7 499 125 26 18 (RU)
+90 262 349 46 56(TR)
Faks :
+7 499 129 06 66(RU)
İLETİŞİM FORMU
Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.